Usługi sezonowe

* odśnieżanie posesji
* odśnieżanie dachów
* zbijanie sopli
* wywóz śniegu